کتاب عزت نفس

عزت نفس در کودکان

عزت نفس و منحصر بفرد بودن

هر کودکی از لحاظ ویژگی های فردی منحصربفرد است.برای برخی کودکان متفاوت بودن یک افتخار است و برای برخی باعث احساس ناامیدی می شود.از حدود کلاس سوم ابتدایی،کودکان به قضاوت دیگران و طردشدن توجه می کنند که روی عزت نفس آنها تاثیرگزار است

عزت نفس و منحصر بفرد بودن بیشتر بخوانید »

عزت نفس و قُلدری

عزت نفس و قُلدری

بد رفتاری، قلدری و آزارو اذیت همسالان باعث پایین آمدن عزت نفس کودکان می شود.چون مهارت های اجتماعی،همدلی و حل مسئله کودکان به اندازه کافی رشد نکرده ،ممکن است بدرفتاری کنند اما همه این مهارت ها با مرور زمان می تواند ارتقا یابد.

عزت نفس و قُلدری بیشتر بخوانید »

کتاب عزت نفس در کودکان و نوجوانان

عزت نفس و انتخاب و تصمیم گیری

کودکان با عزت نفس پایین در تصمیم گیری و انتخاب مشکل دارند و دچار افکاری بیهوده بنام نشخوارفکری می شوند.نشخوارفکری یعنی افکار تکراری و بی فایده درمورد احساسات منفی خود.نشخوارفکری به نوعی دور باطل و گیرکردن در افکارمنفی است.

عزت نفس و انتخاب و تصمیم گیری بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا