بازی درمانی کودکان

بازی درمانی در کودکان

بازی درمانی نوعی درمان است که عمدتا برای کودکان استفاده می‌شود. این به این دلیل است که کودکان ممکن است نتوانند احساسات خود را پردازش کنند یا مشکلات خود را به والدین یا بزرگسالان دیگر منتقل کنند.

بازی درمانی در کودکان بیشتر بخوانید »