موسیقی درمانی یوسف آباد

فوايد موسیقی درمانی در کودکان

کلمه ی موسیقی ریشه ی یونانی دارد و به زبان عربی ترکیبی از موسی و قی می باشد و به معنای نغمه های خوش آیند است. موسیقی چون برخواسته از انسان و تاثیرگزار بر انسان است به عنوان روش درمانی استفاده می شود.

فوايد موسیقی درمانی در کودکان بیشتر بخوانید »