موسیقی درمانی یوسف آباد

فوايد موسیقی درمانی در کودکان

موسیقی درمانی

کلمه ی موسیقی ریشه ی یونانی دارد و به زبان عربی ترکیبی از موسی و قی می باشد و به معنای نغمه های خوش آیند است. موسیقی چون برخواسته از انسان و تاثیرگزار بر انسان است به عنوان روش درمانی استفاده می شود. مثال در درمان بیماری های روانی، بیماری های مغزو اعصاب و اتیسم از موسیقی درمانی استفاده می کنند.

موسیقی درمانی یعنی استفاده سازمان یافته و هدفمند از موسیقی یا فعالیت های موسیقیایی برای رسیدن به اهداف درمانی و توانبخشی توسط موسیقی درمانگر. چون در کودکان اتیسم ارتباط کالمی و غیرکالمی محدود است ورفتارهای کلیشه ای دارند و به اصطالح در خود فرو رفته اند از طریق موسیقی درمانی می توانند ارتباط های کالمی و غیرکالمی و مهارت های شناختی خود را ارتقا دهند.

همچنین با موسیقی درمانی توجه کودک به محرک های شنیداری وبینایی محیط افزایش می یابد. پس از طریق موسیقی درمانی می توان تکلم و گفتار، مهارت های کالمی،مهارت های ارتباطی، مهارت های شناختی،تماس چشمی ،توجه و تمرکز و مهارت های اجتماعی را در افراد و کودکان افزایش داد. در جلسات موسیقی درمانی با پنج چیز در ارتباط هستیم: درمانگر، همسن و ساالن، خود فرد، ابزار و اصوات موسیقی. با یک برنامه موسیقی درمانی هدفمند می توان مشکالت حسی و حرکتی کودکان اتیسم را بهبود بخشید و ارتباط آنها را با محیط پیرامون افزایش داد.

موسیقی درمانی و گفتاردرمانی

همچنین از لحاظ گفتاردرمانی می توان باعث آگاهی واجی، درک صداها، تمیزصداها، دقت شنیداری و بیاناصوات شد و آواهای نامفهوم و اکولیلیا کودکان اتیسم را به گفتاری مفهوم و هدفمند تبدیل کرد.می توان از طریق موسیقی درمانی و استفاده از نظرات متخصص گفتاردرمانی آواها، کلمات و جمالت را با موسیقی مورد عالقه کودک همراه کرد و باعث توسعه و پیشرفت کالم و گفتار او شد. موسیقی درمانگر به همراه متخصص کاردرمانی می تواند از طریق انجام حرکت یا فعالیتی ساده با موسیقی باعث پیشرفت مهارت های حرکتی و شناختی کودک شود.

موسیقی بسته به بلندی، شدت، تن و زیر و بمی صدا می تواند واکنش و پاسخ های متفاوتی در افرد ایجاد کند.قبل از انجام جلسات موسیقی درمانی باید تواناهای کودک از لحاظ گفتار، حرکت، شناخت، هوش، هیجان، حس، ارتباط مورد بررسی و ارزیابی توسط متخصص کاردرمانی و گفتاردرمانی قرار بگیرد.

با توجه به اینکه تفاوت های فردی بین کودکان وجود دارد پس اهداف جلسات موسیقی درمانی می تواند متفاوت باشد.وقتی کودک با یک وسیله موسیقی ارتباط برقرار کرده و صدا تولید می کند، مهارت های درکی -حرکتی خود را افزایش می دهد.موسیقی درمانی می تواند به صورت جلسات انفرادی و گروهی تشکیل شود.

از ارکان موسیقی می توان به ملودی و ریتم اشاره کرد.ملودی یعنی جنبه ی اهنگین موسیقی.کودک با ترکیب صداهای زیر و بم ملودی تولید می کند.ملودی باعث ایجاد پاسخ های کالمی و صوتی در کودک می شود اما ریتم باعث ایجاد پاسخ های حرکتی می شود. ریتم یعنی وزن و هماهنگی.همراهی ریتم با حرکت باعث تقویت مهارت هماهنگی حرکتی و جهت یابی فضایی می شود.در ضمن خواندن الالیی و ترانه های آهنگین می تواند برای کودکان بویژه کودکان اتیسم مفید باشد.محیط در موسیقی درمانی نقش مهمی دارد.

ما در کلینیک تخصصی توانبخشی آمان سعی کردیم محیطی آرام و زیبا فراهم کنیم تا کودکان و مراجعین محترم بدون ترس و با آرامش به درمان خود بپردازند.

جدیدترین متد موسیقی درمانی

رزرو آنلاین خدمات توانبخشی

  گفتاردرمانی آمان

   در کلینیک تخصصی توانبخشی آمان کلیه خدمات توانبخشی از قبیل کاردرمانی، گفتاردرمانی، رفتاردرمانی، بازی درمانی، مشاوره، گروه درمانی، ماساژدرمانی و غیره به کودکان دارای اختلال طیف اتیسم ارائه می شود.

  با آمان سلامت باشید

  تعیین وقت آنلاین

  با توجه به مشغله شما همکاران ما جهت پیگیری درمان شما از ابتدا تا پایان درمان همراه شما خواهند بود. لذا کافیست اطلاعات خود را در فرم ذیل تکمیل نمایید تا ما با شما تماس بگیریم.

   پیمایش به بالا